Stadskvarteret – project description

The residential building in Helsinborg. The main structure consists double walls and formslabs. Building has 7 floors over the ground.

Our scope of design was to design of double walls, solid walls, formslabs, columns, beams, solid slabs and some parts of steel structure. All electrical ducts, recessess for water/sewage pipes and HVAC devices were included.

Stadskvarteret – opis projektu

Budynek mieszkalny w Helsinborgu. Konstrukcję nośną stanowią wewnętrzne prefabrykowane ściany “double wall” wraz ze słupami stalowymi. Zastosowano stropy zespolone typu Filigran, składające się z prefabrykowanych płyt betonowych przykrytych warstwą betonu układanego na budowie.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie ścian typu double wall, ścian pełnych, słupów, belek, płyt pełnych, a także niektórych elementów konstrukcji stalowej. W projektach uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC.

6

stages

1003

elements

1879 t

of concrete

10109 sq m

of designed elements