Akcelerator Przemysłowy ARP – project description

This industrial building consists of warehouse and 4 storey office building. Entire structure is designed as precast concrete.

In our scope was to design precast units for manufacture and prepare 3D model of the building. We delivered shop drawings of: beams, columns, hollowcores, sandwich walls, stairs and landings, solid slabs and solid walls. All electrical ducts, recessess for water/sewage pipes and HVAC devices were included.

Akcelerator Przemysłowy ARP – opis projektu

Budynek przemysłowo – biurowy w Stalowej Woli. Składa się z części halowej oraz czterokondygnacyjnego budynku biurowego. Konstrukcja budynku jest w całości prefabrykowana. 

W zakresie opracowania było wykonanie projektu warsztatowego elementów prefabrykowanych oraz model 3D budynku. Zaprojektowane elementy to: belki, słupy, płyty kanałowe, podwaliny trójwarstwowe, schody oraz spoczniki, stropy pełne oraz ściany pełne. W projekcie uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC.

 

1

house

972

elements

4781 t

of concrete

5209 sq m

of designed elements