Eklövet 1 – project description

A complex of two residential buildings,  6-storey each. The main structure is based on cast in place inner walls and 3-layer precast “sandwich” walls as well as columns and beams on the ground floor. As a ceiling formslab plates together with 200mm cast in situ concrete are used.

Our scope of design were sandwich walls, columns and beams. All electrical ducts, recessess for water/sewage pipes and HVAC devices were included.

Eklövet 1 – opis projektu

Kompleks mieszkaniowy składający się z dwóch 6-cio kondygnacyjnych, niezależnych budynków. Konstrukcję nośną stanowią monolityczne ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne trójwarstwowe ściany typu „Sandwich”, jak również słupy i belki na pierwszej kondygnacji. Zastosowano stropy zespolone typu Filigran, składające się z prefabrykowanych płyt betonowych przykrytych warstwą betonu układanego na budowie.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie ścian warstwowych, słupów i belek, a także dostarczenie dokumentacji warsztatowej. W projektach uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC.

2

houses

164

walls

826 t

of concrete

1887 sq m

of designed elements