Køhlers Have (Kælder) – project description

Køhlers Have project is a complex of three residential buildings with approx. 405 apartments In total. Under the construction site for all 3 buildings, a basement will be established, which will be used both for a parking garage, necessary facilities for waste management, a technical room and bicycle parking.

Our scope of design were solid walls and columns in the basement. All electrical ducts, recesses for water/sewage pipes and HVAC devices were included.

Køhlers Have (Kælder) – opis projektu

Projekt Køhlers Have to zespół trzech budynków mieszkalnych składający się z około 405 mieszkań. Pod każdym ze wszystkich 3 budynków powstanie piwnica, która posłuży zarówno na garaż, niezbędne zaplecze do gospodarki odpadami, pomieszczenie techniczne, jak i parking rowerowy.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie ścian masywnych oraz słupów, a także dostarczenie dokumentacji warsztatowej. W projektach uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC.

3

buildings

440

walls

1896 t

of concrete

4408 sq m

of designed elements