Olofström – project description

Two residential buildings,  6-storey each. The main structure is based on precast inner walls and 2-layer precast insulated walls. As a ceiling formslab plates together with 200mm cast in situ concrete are used.

Our scope of design were solid and insulated walls, formslabs, balconies, columns, stars and solid plates. All electrical ducts, recessess for water/sewage pipes and HVAC devices were included.

Olofström – opis projektu

Projekt obejmował dwa budynki mieszkalne, po 6 kondygnacji każdy. Konstrukcję nośną stanowią prefabrykowane ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne ściany izolowane. Zastosowano stropy zespolone typu Filigran, składające się z prefabrykowanych płyt betonowych przykrytych warstwą betonu układanego na budowie.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie ścian wewnętrznych, zewnętrznych izolowanych, płyt “filigran”, słupów, balkonów, biegów schodowych i spoczników, płyt masywnych. W projektach uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC.

2

houses

1886

elements

5016 t

of concrete

18770 sq m

of designed elements