Kronolund – project description

A complex of four residential buildings,  3, 4 ond 5-storey each. The main structure is based on cast in place inner walls and 3-layer precast “sandwich” walls. As a ceiling formslab plates together with 200mm cast in situ concrete are used.

Our scope of design were solid and sandwich walls. All electrical ducts, recessess for water/sewage pipes and HVAC devices were included.

Kronolund – opis projektu

Kompleks mieszkaniowy składający się z czterech 3, 4 oraz 5-kondygnacyjnych, niezależnych budynków. Konstrukcję nośną stanowią monolityczne ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne trójwarstwowe ściany typu „Sandwich”. Zastosowano stropy zespolone typu Filigran, składające się z prefabrykowanych płyt betonowych przykrytych warstwą betonu układanego na budowie.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie ścian warstwowych, a także dostarczenie dokumentacji warsztatowej. W projektach uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC.

4

houses

389

walls

1671 t

of concrete

5160 sq m

of designed elements