O&P Grönska, Sweden – project description

Three residential building in Malmö. The main structure consists columns, beams, solid walls, sandwich walls and pre-stressed solid slabs. Besides, other precast elements were used: insulated walls and balconies.

Our scope of design was to design entire precast concrete structure, including stabilisation of the building and coordination between different branches. All electrical ducts, recessess for water/sewage pipes and HVAC devices were included.

O&P Grönska, Sweden – opis projektu

Kompleks trzech budynków mieszkalnych w mieście Malmö w Szwecji. Na główną konstrukcję nośną składają się słupy, belki,  ściany pełne, ścian typu “sandwich” oraz stropy ze sprężonych płyt pełnych. Ponadto zaprojektowano elementy prefabrykowane: ściany izolowane oraz balkony.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie całej prefabrykowanej konstrukcji nośnej budynku, włączając stabilizację oraz koordynację międzybranżową. W projektach uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC.

3

buildings

1391

elements

7120 t

of concrete

15870 sq m

of designed elements