Ordonnansen – project description

The residential building in Stockholm. The main structure consists double walls and formslabs. Building is diveded for two parts over the underground paking lot.

Our scope of design was to design all double walls and solid walls. All electrical ducts, recessess for water/sewage pipes and HVAC devices were included.

Ordonnansen – opis projektu

Obiekt mieszkalny w Sztokholmie. Konstrukcję nośną stanowią wewnętrzne prefabrykowane ściany “double wall” wraz ze słupami stalowymi. Zastosowano stropy zespolone typu Filigran, składające się z prefabrykowanych płyt betonowych przykrytych warstwą betonu układanego na budowie.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie ścian typu double wall oraz pełnych ścian prefabrykowanych, a także dostarczenie dokumentacji warsztatowej. W projektach uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC.

2

houses

893

walls

2307 t

of concrete

7955 sq m

of designed elements