Mangon – project description

The residential building in Stockholm. The main structure consists insulated walls, solid walls and formslabs. Building is diveded to 8 parts. On the first two underground floors there is a paking lot.

Our scope of design was to design all walls, columns and beams. All electrical ducts, recessess for water/sewage pipes and HVAC devices were included.

Mangon – opis projektu

Budynek mieszkalny w Sztokholmie. Główna konstrukcja składa się ze ścian zewnętrznych izolowanych, ścian wewnętrznych pełnych oraz stropu zespolonego typu filigran. Budynek jest podzielony na 8 części. Na pierwszych dwóch, podziemnych piętrach znajduje się parking podziemny.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie wszystkich typów ścian, słupów oraz belek, a także dostarczenie dokumentacji warsztatowej. W projektach uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC.

8

parts

3824

elements

11 362 t

of concrete

39 074 sq m

of designed elements