Manegen – project description

The residential building in Täby. The main structure consists double walls and formslabs. Building is diveded for eight parts over the ground and one underground paking lot.

Our scope of design was to design all double walls. All electrical ducts, recessess for water/sewage pipes and HVAC devices were included.

Manegen – opis projektu

Obiekt mieszkalny w Täby. Konstrukcję nośną stanowią wewnętrzne prefabrykowane ściany “double wall” wraz ze słupami stalowymi. Zastosowano stropy zespolone typu Filigran, składające się z prefabrykowanych płyt betonowych przykrytych warstwą betonu układanego na budowie.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie ścian typu double wall, a także dostarczenie dokumentacji warsztatowej. W projektach uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC.

7

stages

939

walls

1748 t

of concrete

6637 sq m

of designed elements