Hökmossen – project description

A complex of three residential buildings,  three-storey each. The main structure is based on massive prefab walls and 3-layers “sandwich” walls. As a ceiling formslab plates together with 200mm cast in situ concrete are used.

Our scope of design were solid and sandwich walls. All electrical ducts, recessess for water/sewage pipes and HVAC devices were included. After casting Sandwich walls were painted in final color.

Hökmossen – opis projektu

Kompleks mieszkaniowy składający się z trzech 3-kondygnacyjnych, niezależnych budynków. Konstrukcję nośną stanowią prefabrykowane ściany masywne oraz trójwarstwowe ściany typu „Sandwich”. Zastosowano stropy zespolone typu Filigran, składające się z prefabrykowanych płyt betonowych przykrytych warstwą betonu układanego na budowie.

W zakresie opracowania było zaprojektowanie ścian masywnych oraz ścian warstwowych, a także dostarczenie dokumentacji warsztatowej. W projektach uwzględniono instalacje elektryczne oraz wszelkie przepusty pod instalacje sanitarne i urządzenia HVAC. Po wykonaniu ścian w zakładzie prefabrykacji pomalowano je na docelowy kolor.

3

houses

243

walls

1465 t

of concrete

3420 sq m

of designed elements